Hier komt informatie uit de eerste periode van plackband